MEDIACJA ZAMIAST SĄDU

Satysfakcjonujące rozwiązania sporów.

Witam Państwa na stronie Kancelarii Mediacyjnej.

Sytuacje konfliktowe i spory są nieodłączną częścią życia, które stawia na naszej drodze wiele nierzadko trudnych i skomplikowanych wyzwań. To w jaki sposób przezwyciężymy te trudności świadczy o naszej świadomości i dojrzałości. Mediacja wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom w tej materii.

W przeciwieństwie do procesu sądowego, proces mediacyjny pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a przede wszystkim doprowadza do rozwiązania sporu w sposób dyskretny i, co najważniejsze, satysfakcjonujący dla obu stron. Mediacja pozwoli Państwu w komfortowych i intymnych warunkach przedyskutować przedmiot sporu oraz opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i obawach. Celem procesu mediacyjnego jest wypracowanie kompromisu oraz osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, które zaspokoi potrzeby obu stron konfliktu.

 

O MNIE

Nazywam się Aleksandra Lewandowska i bardzo miło mi będzie gościć Państwa w mojej kancelarii. Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Jestem absolwentką prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wiedzę na temat mediacji pogłębiałam na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Bankowości w Gdyni oraz na specjalistycznych kursach doszkalających, takich jak mediacje rodzinne i opiekuńcze. 

mediator sądowy Gdynia, rozwód w mediacji, alimenty
sąd rejonowy Gdynia - Mediator Sądowy Gdynia ,mediacje Gdynia, alimenty

MEDIACJE PRYWATNE

Przed złożeniem pozwu sądowego w sprawach rodzinnych (np. alimenty, kontakty z dzieckiem, rozwód) i cywilnych (np. podział majątku, o zapłatę, wykonanie umowy).

MEDIACJE SĄDOWE

Skierowane do mediacji przez sąd lub stronę podczas postępowania sądowego. 

CO TO JEST
MEDIACJA

Mediacja to metoda rozwiązywania sporu na drodze dobrowolnych spotkań i rozmów prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja odbywa się przy udziale osoby trzeciej - Mediatora - który bezstronnie wspiera przebieg mediacji łagodząc powstałe napięcia oraz pomagając dojść do porozumienia będącego wynikiem wypracowanego kompromisu. Efektem mediacji jest ugoda, której treść (przy pomocy mediatora) ustalają strony i to one decydują o sposobie rozwiązania sporu. Nie ma tu sędziego, który wydaje wyrok; nie ma świadków, którzy przedstawiają sprawę w swoim świetle i których obecności strona sporu może sobie nie życzyć; nie ma tu również stresujących wizyt w sądzie oraz długotrwałego i kosztownego procesu. Obie strony sporu pozostają równe podczas procesu mediacji, która jest oczywiście poufna.

CZAS TRWANIA
MEDIACJI

Czas trwania mediacji zainicjowanej podczas postępowania sądowego wynosi 3 miesiące, jednak na zgodny wniosek stron i za zgodą sądu okres ten może zostać przedłużony - jeżeli sprzyja to ugodowemu zakończeniu postępowania. Z kolei mediacje indywidualne (prywatne) prowadzone są przez okres, na który strony wyraziły zgodę w umowie o przeprowadzenie mediacji. 

Skierowanie do mediacji może odbyć się na 2 sposoby:

  1. strony sporu indywidualnie, prywatnie (przed powództwem sądowym) mogą zgłosić się do mediatora ze zgodnym wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub jedna strona może zgłosić do mediatora wniosek o podjęcie przez niego próby skłonienia do mediacji drugiej strony (z którą ze względu na nastały konflikt jest utrudniony kontakt);
  2. podczas toczącego się już postępowania sądowego strony mogą, na każdym jego etapie, zwrócić się do sądu ze zgodnym wnioskiem o rozpoczęcie i prowadzenie mediacji;

CO TO JEST
UGODA

Ugoda zawarta przez strony przy udziale mediatora może zostać zatwierdzona przez sąd i wówczas wywołuje takie same skutki prawne jakie wystąpiłyby w przypadku postępowania sądowego. Strony przy pomocy mediatora mogą złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, który zostaje rozpatrzony na posiedzeniu niejawnym. Następnie sąd doręcza stronom odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. alimenty, zapłata) sąd zatwierdza ją poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności.

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI
PRZYKŁADOWE SYTUACJE

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl

KONTAKT
KANCELARIA

Mediator sądowy
Aleksandra Lewandowska 

ul. Antoniego Abrahama 61/1,

81-352 Gdynia

tel.: +48 502 600 717

NIP: 554-223-39-38

REGON: 380828693

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać treść wiadomości.
Proszę sprawdzić captcha w celu zweryfikowania, że nie jesteś robotem.