ALIMENTY

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania (zarówno pieniędzy, jak i innych przedmiotów np. wyżywienia, ubrania, książek) oraz tzw. środków wychowania.

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Zobowiązanie to dotyczy zarówno rodziców biologicznych, jak i osób które przysposobiły (adoptowały) dziecko. Obowiązek alimentacyjny nie kończy się po ustaniu małżeństwa. Potrzeby jakie rodzice muszą zaspokajać są różne, w zależności od wieku i stanu zdrowia dziecka. Należą do nich: wyżywienie, mieszkanie, leczenie, ubrania, środki higieny osobistej, koszty wychowania i kształcenia, wydatki na rozrywkę i wypoczynek.
Przyznanie i wysokość alimentów uzależnione są od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców.

Mediacja w sprawach o alimenty umożliwia:

- USTALENIE wysokości alimentów

- ZMIANĘ obowiązku alimentacyjnego (obniżenie/podwyższenie) orzeczonego wyrokiem sądowym (np. w wyroku rozwodowym)

- ZNIESIENIE obowiązku alimentacyjnego

Wszystkie powyższe sprawy mogą zakończyć się bez konieczności stawiennictwa w sądzie (czyli na posiedzeniu niejawnym), tj. poprzez zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez sąd  (co daje moc wyroku sądowego wraz z nałożoną klauzulą wykonalności na obowiązek alimentacyjny).

Tak wygląda postanowienie o zatwierdzeniu ugody alimentacyjnej. (link do zdjęcia)

KOSZT MEDIACJI
o alimenty

Koszt mediacji o alimenty: 500zł.
Czas trwania mediacji: od 1h do kilku dni (w zależności od współpracy stron).
Mediator sporządzi stronom ugodę mediacyjną dotyczącą obowiązku alimentacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl