ROZWÓD

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

UZYSKAJ ROZWÓD NA PIERWSZEJ ROZPRAWIE – to jest możliwe jeżeli strony ustalą pomiędzy sobą kwestie związane z opieką/kontaktami nad dzieckiem, alimentami oraz zasadami rozwodu (brak orzekania o winie).

UZYSKAJ ROZWÓD NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM, czyli bez konieczności stawiennictwa w sądzie – to jest możliwe jeżeli strony są odpowiednio przygotowane i dostarczą sądowi ugody mediacyjne dotyczące najważniejszych spraw związanych z dzieckiem oraz sprawami małżeńskimi. Tak wygląda orzeczenie rozwodu na posiedzeniu niejawnym (link do zdjęcia)

Mediator przekaże stronom podczas mediacji szczegółowe informacje dotyczące rozwodu.

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl