Co to są alimenty w sprawach rozwodowych?

Alimenty to pieniądze, które jedno z rodziców płaci drugiemu w celu zapewnienia utrzymania dziecka lub byłego małżonka. W przypadku rozwodów, alimenty są zwykle ustalane na podstawie decyzji sądu, który bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak dochody obu stron, potrzeby dziecka i koszty związane z jego utrzymaniem.

Rodzaje alimentów w sprawach rozwodowych

W Polsce istnieją dwa rodzaje alimentów w sprawach rozwodowych: alimenty na rzecz dziecka oraz alimenty na rzecz byłego małżonka.

Alimenty na rzecz dziecka mają na celu zapewnienie dziecku odpowiedniego utrzymania, w tym zapewnienie mu jedzenia, mieszkania, opieki medycznej, edukacji i innych potrzeb. Wysokość alimentów na rzecz dziecka zależy od licznych czynników, takich jak dochody rodziców, koszty opieki medycznej i koszty związane z edukacją dziecka.

Alimenty na rzecz byłego małżonka są zwykle przyznawane tylko w szczególnych sytuacjach, takich jak sytuacje, w których jeden z małżonków nie jest w stanie zarabiać wystarczająco dużo, aby utrzymać siebie samodzielnie po rozwodzie. Wysokość alimentów na rzecz byłego małżonka również zależy od licznych czynników, takich jak dochody obu stron, koszty życia i wiele innych.

Ustalanie alimentów w sprawach rozwodowych

Alimenty w sprawach rozwodowych są zwykle ustalane przez sąd. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak dochody obu stron, potrzeby dziecka lub byłego małżonka i koszty związane z ich utrzymaniem. Wysokość alimentów zależy również od innych czynników, takich jak koszty związane z edukacją dziecka, koszty opieki medycznej oraz koszty życia.

Zmiana wysokości alimentów

Ważne jest, aby pamiętać, że alimenty w sprawach rozwodowych są zwykle ustalane na okres czasowy, a ich wysokość może być zmieniana w przypadku zmiany okoliczności, takich jak wzrost lub spadek dochodów jednej ze stron. Sąd może zmniejszyć lub zwiększyć wysokość alimentów, jeśli uzna, że zmiana okoliczności wymaga takiej zmiany.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej o mediacji lub nie jesteście Państwo pewni czy sprawa kwalifikuje się do przeprowadzenia procesu mediacyjnego - zapraszam na bezpłatne 30 minutowe spotkanie informacyjne.

Termin proszę ustalać telefonicznie 502 600 717.

KOSZT MEDIACJI
o alimenty

Koszt mediacji o alimenty: 500zł.
Czas trwania mediacji: od 1h do kilku dni (w zależności od współpracy stron).
Mediator sporządzi stronom ugodę mediacyjną dotyczącą obowiązku alimentacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

Antoniego Abrahama 61/1

81-352 Gdynia

+48 502 600 717

kancelaria@mediacje-lewandowska.pl