Komentarzy: 2

 1. Gdynianka 12 marca 2019 o 18:11

  Podczas rozpraw sądowych o rozwód każdemu małżeństwu proponowana jest mediacja.
  Czy koniecznie trzeba napisać pozew rozwodowy i stawić się na sprawie, aby zmienić postępowanie drugiej strony (nie wszyscy rozwodzący się chcą realnie tego rozwodu) ?
  Czy istnieje pozew o skierowanie na mediację przed sprawą w sądzie?

  • Aleksandra Lewandowska 17 marca 2019 o 21:22

   Podczas postępowania sądowego dotyczącego rozwodu zawsze poruszana jest kwestia mediacji. Czy Strony uczestniczyły w postępowaniu mediacyjnym przed wniesieniem pozwu o rozwód czy chcą podjąć mediację na podstawie postanowienia sądu? W każdym wypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron. Ważna informacja dla Stron w postępowaniu sądowym: każda ze Stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania. Taki wniosek może być zgłoszony ustnie podczas rozprawy lub pisemnie (z powołaniem się na syg. akt) jako pismo do sądu. Mediator może być zgodnie wybrany przez Strony lub sąd wyznaczy mediatora z listy stałych mediatorów danego okręgu.

   Rozwód jest bardzo poważną życiową decyzją. Powinna być dogłębnie przedyskutowana przez małżonków przed wniesieniem pozwu – sala sądowa jest miejscem, gdzie zapadają decyzje rozstrzygające (wyroki), natomiast w mediacji Strony dochodzą do porozumienia w rozważanych przez siebie sprawach. Także w kwestii czy małżeństwo zakończyć i na jakich zasadach. Można porozumieć się: co do zasad na jakich będzie przeprowadzony rozwód, co do spraw związanych z opieką nad wspólnymi dziećmi oraz w sprawach finansowych.

   Przed wniesieniem sprawy do sądu Strony dobrowolnie mogą przystąpić do mediacji umownej, tzn. wybierają mediatora i z nim ustalają przebieg postępowania mediacyjnego. Jeżeli w takim trybie zostanie zawarta pomiędzy Stronami ugoda, może być ona złożona do właściwego sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Zatwierdzona ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Natomiast jeżeli został złożony pozew, wówczas Sąd może skierować Strony na spotkanie informacyjne na temat mediacji – np. przed wyznaczonym pierwszym terminem rozprawy. Co najważniejsze: sąd może skierować Strony na mediację na każdym etapie postepowania – także poprzez wydanie postanowienia o skierowaniu Stron na mediację, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

   Mediacja odbywa się zawsze za zgodą Stron – tak w postępowaniu przedsądowym, jak i podczas procesu.

   Aleksandra Lewandowska, mediator. Tel: 502 600 717

Pozostaw komentarz