ROZWÓD W MEDIACJI

Pobierając się podejmujemy decyzję na resztę naszego życia. Wyznaczamy sobie nowy cel, czyli życie we dwoje. Razem. Jednak co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem – jak podają statystyki (GUS, rocznik demograficzny 2017) w 2016 roku w Polsce rozpadło się 63.497 małżeństw, w samej Gdyni było 450 rozwodów… Co czeka rozwodników? Pozew, proces, sąd,
świadkowie, adwokat, biegli, dokumenty, papiery, rachunki, a do tego wszystkiego ogromny stres, często okupiony problemami zdrowotnymi, i wydatki, wydatki, wydatki. To wszystko nakłada się na jeden z najbardziej burzliwych okresów w życiu i naprawdę nie ułatwia rozstania. Nie zapominajmy o tych rozpadających się rodzinach, w których są małoletnie dzieci. To właśnie one stają się często polem walki skłóconych małżonków. Pojawia się wojna w rodzinie. Wojna rozwodowa, w którą wciągane są dzieci, postronne osoby i dalsi członkowie rodzin.

Czy można tego „wszystkiego złego” co towarzyszy rozwodowi uniknąć? Czy można przejść przez rozwód w sposób cywilizowany, bez wyciągania największych dział i okopywania się na swoich pozycjach? Bez szarpaniny sądowo-prawnej i bez robienia krzywdy dziecku? Jest wyjście z tej sytuacji – ja proponuję: MEDIACJA. Rozwód w mediacji! Sama decyzja o rozwodzie jest już wystarczająco stresująca dla wszystkich członków rodziny – więc czy nie lepiej przejść przez
rozwód nie w sądzie – tylko w mediacji. Mediacja usprawnia ten nieprzyjemny proces i naprawdę daje wielką możliwość kulturalnego rozstania.

Zacznijmy od początku. W momencie kiedy małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie mogą ją zrealizować na dwa sposoby: w procesie sądowym lub w procesie mediacyjnym. Czym się różnią? Jakie są korzyści lub przeszkody na każdej z tych ścieżek? Proszę czytaj mojego bloga a uzyskasz pogłębioną wiedzę o mediacji – teraz przy rozwodzie, a w kolejnych wpisach o mediacji w innych dziedzinach życia.

mediacje, rozwód w mediacji

mediacje Gdynia, mediator sądowy Gdynia

• Wpis sądowy: 600 zł
• Adwokat /radca prawny 3.000zł-6.000zł
za całość postępowania

• Opinie sądowe, wywiad kuratora i inne
opłaty = 1000zł – 2500zł

• Czas trwania postępowania sądowego: od
6 m-cy do kilku lat
• Terminy rozpraw wyznaczane przez sąd
• Powoływanie świadków i przedłużanie
postępowania

• Wpis sądowy: 300 zł (zwrot połowy wpisu
gdy polubowne zakończenie sporu)
• Adwokat /radca prawny 180zł-200zł za
spotkanie
• Wynagrodzenie mediatora = 800zł-1500zł
• Czas trwania postępowania mediacyjnego:
zgodnie w umową stron – zazwyczaj od 1
tygodnia do kilku miesięcy
• Terminy sesji mediacyjnych uzgadniane ze
stronami
• Brak świadków; pełna dyskrecja

Pozew o rozwód złożony. Strona, która go przygotowała, uzasadniła, podpisała i złożyła, wniosła także do sądu opłatę w wysokości 600 zł. To pierwszy z kosztów rozwodu. ALE: z chwilą polubownego rozwiązania sporu np. poprzez złożenie ugody mediacyjnej – sąd zwraca połowę tych kosztów, czyli 300 zł. (ponieważ po zatwierdzeniu ugody mediacyjnej, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca połowę opłaty). Na tym etapie postępowania sądowego należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w obecnych czasach ogrom spraw zalewa sądy i czas oczekiwania na pierwszą rozprawę to około 4 miesiące. W przypadku, gdy nie uda się uzyskać rozwodu podczas pierwszej rozprawy, postępowanie nierzadko trwa nawet kilka lat, w szczególności kiedy strony toczą wojnę o orzekanie winy rozpadu małżeństwa. Znacznie korzystniej sytuacja przedstawia się w przypadku postępowania mediacyjnego, gdzie to strony, a nie sąd, ustalają dogodny termin. Mediator umówi się ze stronami na odpowiadający wszystkim dzień, nawet na dogodną godzinę (co często zależy od obowiązków zawodowych stron), opowie co będzie się działo na każdym etapie postępowania mediacyjnego i zapewni pełną dyskrecję toczących się rozmów. Uczestnik mediacji może przyjść na mediację (za zgodą drugiej strony) ze swoim adwokatem, radcą prawnym czy pełnomocnikiem – i pomimo tego, że w mediacji nie ma sztywnych procedur sądowych obecność prawnika często daje stronie poczucie bezpieczeństwa i w pełni zabezpieczenia swoich interesów. Sąd na piśmie wyznacza dzień i godzinę rozprawy, na którą należy się stawić. Wówczas czekasz na korytarzu aż sąd wezwie Ciebie przed swoje oblicze i będzie rozstrzygał co z Tobą i Twoim życiem zrobić. No właśnie, sąd. Nie Ty. A jak chciałbyś/chciałabyś żeby było? Kto ma decydować o Twoim życiu i sprawach jak nie Ty??

Sąd podczas rozwodu musi ustalić kilka kwestii. Po pierwsze – czy strona złożyła pozew
o rozwód z orzekaniem o winie czy bez ustalania winnego rozkładu pożycia? Jeżeli jest żądanie ustalenia winnego rozpadu małżeństwa to prawie zawsze oznacza to spędzenie dobrych kilku lat na sali sądowej. Wiąże się to z powoływaniem świadków, biegłych i setkami dokumentów i rachunków. Znika intymność ważnych spraw, znika dyskrecja ujawnianych informacji. Osoby postronne zostają włączone do Twoich spraw rodzinnych. Tymczasem w mediacji nie ma to miejsca. Podczas mediacji Ty rozmawiasz z drugą stroną i ustalasz ważne, życiowe dla Was sprawy. Możesz mieć pewność dyskrecji w mediacji. Nie są potrzebni świadkowie, bo to nie oni mają mówić za Ciebie. Sam wiesz, co chcesz osiągnąć, ponieważ to Ty chcesz się porozumieć z drugą stroną. Kolejną sprawą są koszty – za biegłych i ewentualne ekspertyzy sądowe trzeba przecież zapłacić… Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wskazuje, że może tu chodzić o opłaty i wydatki takie jak: wynagrodzenie biegłych, kuratorów, zwroty kosztów podróży, noclegu, a także utraconych zarobków przez świadków. W sytuacji, kiedy strony mają małoletnie dzieci i nie mogą porozumieć się w kwestii władzy rodzicielskiej oraz częstotliwości kontaktów z dziećmi, a przede wszystkim, kiedy nie wiadomo czy rozwód nie wpłynie negatywnie na dobro dzieci – konieczne będzie przedstawienie opinii OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, której koszt wynosić może ok. 500-1.000 zł, a czas jej uzyskania obecnie wynosi co najmniej kilka miesięcy. Jest to istotny czynnik wpływający na znaczne przedłużenie postępowania sądowego i wzrost jego kosztów. Sąd może także zarządzić wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, który ma sprawdzić w jakich warunkach i w jakiej atmosferze jest wychowywane dziecko. Koszt wywiadu, wykonanego w jednym miejscu, to ok. 80 zł. Sąd zadecyduje czy koszty te zostaną poniesione po połowie czy tylko obciąży stronę przegraną. W sądzie są przegrani i wygrani, a w mediacji jest POROZUMIENIE STRON. To znacząca różnica!!

Wyrok sądu okręgowego orzekający rozwód musi rozstrzygać całość spraw dotyczących rodziny – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, art. 58. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd wypowie się co do sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów na dziecko i miejsca jego zamieszkania. Ureguluje również sprawy związane ze wspólnym mieszkaniem – sposobu korzystania z niego w trakcie i po rozwodzie. Sąd rozważy też kwestię alimentów na małżonka, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, a jego sytuacja materialna po rozwodzie ulegnie pogorszeniu. Te wszystkie powyższe sprawy dotyczą tego co przecież jest dla każdego najcenniejsze – dziecko i jego przyszły rozwój, a w dalszej kolejności: nieruchomości i zobowiązania finansowe na długie lata. Czy myślisz, że sąd będzie wiedział lepiej od Ciebie co jest dla Ciebie i Twoich najbliższych najważniejsze? Weź sprawy w swoje ręce i skorzystaj z mediacji! Umów się z drugą stroną, usiądź i porozmawiaj. Mediator zadba o to, żeby rozmowa toczyła się w kulturalny sposób, z zachowaniem równości stron i na neutralnym gruncie. Wiele można zyskać samemu wypracowując sobie warunki rozwodu, a nie wykonując wyroki sądu. Mediacja zajmie o wiele mniej czasu niż sądowa batalia. Odejdzie stres sali sądowej i przesłuchań. Bardzo często strony pytane sądzie na rozprawie czy chcą skorzystać z mediacji odpowiadają, że nie, bo one nie chcą się pogodzić. Chcą się rozwieść. Mylnie sądzą, że proces mediacyjny to tylko godzenie par. Mediacja w rozwodzie to nie jest kozetka w poradni małżeńskiej, to nie terapia par. Jeżeli podjąłeś/podjęłaś decyzję o rozwodzie to przeprowadź ten proces w sposób spokojny i jak najmniej stresujący. Mediator nie będzie namawiać strony do zmiany decyzji o rozwodzie. Rozwiedź się dobrze – w mediacji – a ustalisz wszystkie swojego najważniejsze sprawy w taki sposób, że będziesz mógł/mogła zawrzeć kolejny związek małżeński i dalej wieść swoje życie z dobrze pozamykanymi rozdziałami za sobą.
Jeżeli strony skorzystały z mediacji w rozwodzie, w wyroku orzekającym rozwód sąd uwzględnia porozumienie małżonków wynikające z ugody mediacyjnej.

Komentarzy: 1

  1. […] lekcją, najważniejszym doświadczeniem w swoim dotychczasowym życiu. Takie możliwości daje rozwód w mediacji. Mediacja pozwala na to, co najważniejsze dla rozwodzących się rodziców i ich dziecka – na […]

Pozostaw komentarz