Banki i frankowicze —> do mediacji

„…podjęcie przez obie strony działań zmierzających do wypracowania ugody pozasądowej …. uczyni pewnymi roszczenia wynikające z zawartej umowy kredytowej, a także znacząco ograniczy konieczne do poniesienia koszty rozwiązania problemu.”

Mediacje Sądowe Gdynia

Po co latami prowadzić spory sądowe, skoro są polubowne metody ich rozwiązywania? – napisał dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych do wszystkich banków w kraju i stowarzyszeń występujących w imieniu frankowiczów.

Czytaj więcej na RP.

Pozostaw komentarz