Jesteś Przedsiębiorcą? Prowadzisz własną firmę? Czy w wyniku sporu dotyczącego Umowy z Twoim kontrahentem został w sądzie złożony pozew o zapłatę?

Mediacje Sądowe – Aleksandra Lewandowska

Jesteś Przedsiębiorcą? Prowadzisz własną firmę? Czy w wyniku sporu dotyczącego Umowy z Twoim kontrahentem został w sądzie złożony pozew o zapłatę? Wniosłeś odpowiednią opłatę sądową i nadal czekasz na termin pierwszej rozprawy?

Biorąc pod uwagę ilości spraw rozpoznawanych w Wydziałach Gospodarczych i przeciążenie sądów – należy liczyć się z tym, że postępowanie potrwa nawet kilka lat. Ponadto, przedsiębiorca nie ma pewności jaki zapadnie wyrok, a także kiedy ostatecznie otrzyma należne mu pieniądze (ewentualne postępowanie egzekucyjne).

Wobec takiej sytuacji przypominam o możliwości skorzystania z MEDIACJI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI.

Na każdym etapie postępowania sądowego strony mogą skorzystać z mediacji, w której w sposób POUFNY, wspólnie ustalą porozumienie dotyczące np. zapłaty.

Całość postępowania mediacyjnego kończy się zawarciem UGODY, gdzie zapisane są terminy i kwoty zapłaty, na którą umówiły się strony. Ugoda mediacyjna zostaje zatwierdzona przez sąd i uzyskuje taką moc jak wyrok sądowy.

Ponadto, w przypadku zawarcia ugody mediacyjnej następuje zwrot wpisu sądowego dla powoda w wysokości:

100% gdy ugoda została zawarta przed rozpoczęciem rozprawy lub

75% gdy ugoda została zawarta po rozpoczęciu rozprawy.

Zwracam szczególna uwagę na fakt, że postanowienia Stron – dokonane w mediacji pomiędzy Przedsiębiorcami – są w znaczącej większości realizowane bez opóźnień i według poczynionych ustaleń.

Bardzo często Strony w mediacji precyzują również dalsze szczegóły dotyczące współpracy Przedsiębiorców, co w obecnych czasach pozwala zachować np. ciągłość produkcji i płynność finansową.

Poniżej przykład postanowienia Sądu Okręgowego IX Wydz. Gospodarczego zatwierdzającego ugodę mediacyjną zawartą pomiędzy Przedsiębiorcami.

Mediacja w sprawach gospodarczych – mediator Aleksandra Lewandowska, tel: 502 600 71

Pozostaw komentarz