Rozliczenia okołorozwodowe

Rozliczenia okołorozwodowe (również podział majątku wspólnego małżonków) to bardzo złożony i sprzyjający konfliktom temat – niestety w sytuacji rozwodu jest konieczny do przeprowadzenia.

Przypominam, że podczas ustalania zasad rozwodu, zasad opieki nad dziećmi i zasad łożenia na utrzymanie dzieci (alimenty) można w mediacji również przeprowadzić podział majątku – czyli małżonkowie dokonują ustaleń dotyczących podziału nieruchomości, spłat, ruchomości i innych spraw majątkowych.

Zgodnie wypracowane porozumienie redukuje potencjalne konflikty i znacznie skraca czas konieczny do zakończenia spraw rozwodowych.

mediacje Sądowe Gdynia, mediacje Aleksandra Lewandowska

Tutaj artykuł dotyczący rozliczenia rozwodowego pomiędzy małżonkami, w którym przyznana została ulga mieszkaniowa.

„Po podziale majątku dorobkowego, kiedy już każdy z byłych małżonków był właścicielem określonej części domu, podatnik musiał nabyć udział od byłej żony. Zrobił to odpłatnie, bo ją spłacił i zaspokoił własne cele mieszkaniowe, bo wraz z nową rodziną mieszka w domu, który stał się jego wyłączną własnością.”

https://www.rp.pl/nieruchomosci/art19125581-nsa-rozliczenia-rozwodowe-z-ulga-mieszkaniowa

Pozostaw komentarz